Studenternas årsmötet 2019 - Sveriges Arkitekter

Den 24 – 27 januari 2019 är det dags för Sveriges Arkitekter Studenternas årsmöte i Helsingfors, Finland. På plats kommer årsmötesombuden besluta om verksamheten och vilka som ska driva föreningen det kommande året.

Varje skola får skicka ett ombud per påbörjat 100-tal medlemmar. Ombuden är valda av medlemmarna på skolan under ett öppet utlyst möte. Lokalordföranden sitter även i den nationella styrelsen och kan inte väljas till ombud. De skolor som bara får skicka ett ombud får även skicka en suppleant som följer med som stöd till ombudet. Förutom årsmötesombuden så kommer även styrelse, valberedning, revisor, studentsamordnare och studentrepresentanter i nämnder, akademier och utskott att vara på plats.

Nedan kan du läsa alla årsmöteshandlingar!

Har du frågor om årsmötet? Mejla oss!