ArkitekturSverige - Sveriges Arkitekter

Kavalkaden ArkitekturSverige, som visar bredden av årets projekt, har växt till en omtyckt del av Arkitekturgalan. Nu uppmanar vi dig att bidra till att göra även 2020 års upplaga till en galahändelse att minnas.

På årets Arkitekturgala handlar det om att gå tillsammans mot det hållbara samhället. Kåren behöver ställa de rätta frågorna, men de goda samarbetena är också avgörande. Därför följer temat för ArkitekturSverige också galans övergripande ledord Co-Create – Re-Think – Re-Use – Re-Build. En trendspaning med utgångspunkt i de inskickade projekten kommer att göras, men utöver det kommer tre projekt som fångat temat särskilt väl att lyftas fram lite extra.

Skicka in förslag

Skicka in projekt i alla former av arkitektur till ArkitekturSverige. Projektet ska befinna sig på svensk mark och huvudfokus ligga på färdigställda projekt. Även projekt på idéstadiet kan skickas in och kommer att presenteras i en egen kategori. Var stolt – skicka in dina egna verk. Var generös – skicka in dina kollegors och vänners. Tänk stort, tänk litet, tänk guldkorn, tänk hela Sverige och dela med dig av din kännedom om lokala projekt med god arkitektur.

Ett eller flera förlag kan skickas in till oss genom att fylla i formuläret nedan. Bifoga också bilder på projekten som kan användas i presentationen, när ett urval av de inskickade projekten ska visas på scen under Arkitekturgalan. Sista datum för inlämning är den 19 februari 2020.

ArkitekturSverige

  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Datumformat: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Ladda upp bilder

    Ladda upp tre bilder i liggande format. Ange fotografens namn i bildfilens meta-data eller i filnamnet. Varje bild får högst vara 10 mb.

  • Ni som arkitektkontor ansvarar helt för att ni har full rättighet att använda de bilder ni skickar in. Ni ansvarar dessutom för att ni även äger full rätt att vidare ge Sveriges Arkitekter rätten att använda bilderna till nedanstående ändamål. Insända bilder kan komma att visas på storbildskärm på scen under Arkitekturgalan, samt i bildspel på skärmar vid andra ytor. Bildspelet kan också komma att visas på Sveriges Arkitekters webb samt webbsändas och spelas in för att vara tillgängligt i efterhand på webben. Det är alltså viktigt att ni stämmer av med fotografen om friköpta bilder, så att hen är medveten om Sveriges Arkitekters användning av dessa. Om Sveriges Arkitekter får ett krav från fotografen kommer kravet att vidarebefordras till det ansvariga arkitektkontoret.