Arkitekturprisernas juryer - Sveriges Arkitekter

Det är Sveriges Arkitekters akademier som tillsätter juryledamöterna för arkitekturpriserna. Varje jury arbetar självständigt, med en sekreterare från kansliet som administrativt stöd. Att vara juryledamot är ett ideellt uppdrag. På varje sida för våra arkitekturpriser hittar du vilka som sitter i respektive jury i år.

  • Guldstolsjuryerna tillsätts av Akademin för inredningsarkitektur. Dess juryer ska bestå av tre arkitekter (varav minst två med inredningsarkitektkompetens), en konstnär och en journalist. Den äldsta av ledamöterna som är medlem för andra året är ordförande.
  • Kasper Salin-prisjuryn tillsätts av Akademin för arkitektur. Juryn har fyra ledamöter, två av ledamöterna nyväljes varje år. Den äldsta av ledamöterna som är medlem för andra året är ordförande.
  • Kritikerprisjuryn tillsätts även den av Akademin för arkitektur. Den ska ha fem medlemmar, tre arkitekter och två arkitekturkritiker eller journalister. En ledamot av varje kategori nyväljs varje år.
  • Planprisjuryn och dess ordförande tillsätts av Akademin för fysisk planering. Juryn har fem medlemmar varav två nya väljs vartannat år.
  • Sveriges Arkitekters pris för landskapsarkitektur ersätter det tidigare Sienapriset. (Namnet kan komma att ändras.) Juryn består av fem personer, i år fyra landskapsarkitekter och en arkitekturhistoriker.

Juryarbetet startar i augusti när ledamöterna börjar gå igenom objekt för nominering. De beror på juryernas egen research eller genom förslag som kommit in på arkitekt.se. Därefter bedömer juryledamöterna de föreslagna objekten, i en första sållning genom text och bild. De som bedöms som intressantast bedöms på plats. Under hösten och vintern beslutar juryn om nominerade och vinnande objekt. Prisutdelningen sker på Arkitekturgalan.

Lämna ditt förslag till vem som ska få arkitekturpris i formuläret som du hittar under respektive pris.