Arkitekturprisernas juryer - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Det är Sveriges Arkitekters akademier som tillsätter juryledamöterna för arkitekturpriserna. Varje jury arbetar självständigt, med en sekreterare från kansliet som administrativt stöd. Att vara juryledamot är ett ideellt uppdrag. På varje sida för våra arkitekturpriser hittar du vilka som sitter i respektive jury i år.

  • Bostadsprisjuryn tillsätts av Akademin för arkitektur. Juryn ska bestå av fem medlemmar, varav två nya väljs vartannat år.
  • Guldstolsjuryerna tillsätts av Akademin för inredningsarkitektur. Dess juryer ska bestå av tre arkitekter (varav minst två med inredningsarkitektkompetens), en konstnär och en journalist. Den äldsta av ledamöterna som är medlem för andra året är ordförande.
  • Kasper Salin-prisjuryn tillsätts av Akademin för arkitektur. Juryn har fyra ledamöter, två av ledamöterna nyväljes varje år. Den äldsta av ledamöterna som är medlem för andra året är ordförande.
  • Kritikerprisjuryn tillsätts även den av Akademin för arkitektur. Den ska ha fem medlemmar, tre arkitekter och två arkitekturkritiker eller journalister. En ledamot av varje kategori nyväljs varje år.
  • Planprisjuryn och dess ordförande tillsätts av Akademin för fysisk planering. Juryn har fem medlemmar varav två nya väljs vartannat år.
  • Sienaprisjuryn består av fem personer. Tre av dem ska vara arkitekter och utses av Akademin för landskapsarkitektur, två utses av sponsorn Starka Betongindustrier. Samtliga arkitekter sitter ett år innan de väljs om.

Juryarbetet startar under våren när ledamöterna börjar gå igenom objekt för nominering. Dessa kan komma genom juryernas egen research eller genom förslag från medlemmar och andra i branschen. På arkitekt.se finns ett förslagsformulär under förslagsperioden. Därefter bedömer juryledamöterna de föreslagna objekten, både genom att ta del av skriftlig och bildmässig dokumentation och genom besök. Under hösten beslutar juryn om nominerade och vinnande objekt. Prisutdelningen sker på Arkitekturgalan.