Allmänna bastun i Jubileumsparken. Foto: Peter Kvarnström.

Vinnare Sienapriset 2018

Jubileumsparken i Göteborg blev de sista som vann Sienapriset. Det ersätts från och med 2019 av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Allmänna bastun i Jubileumsparken. Foto: Peter Kvarnström.
Allmänna bastun i Jubileumsparken. Foto: Peter Kvarnström.

När kommunen bygger park är invånarnas medverkan och platsens förutsättningar en självklar utgångspunkt. Projektet visar betydelsen av att låta fler komma till tals när staden växer och att stödja framväxten av lokala grannskap. Landskapsarkitekturen blir en förändringsmotor som bidrar till social inkludering och framväxt av lokala ekonomier. Vinnaren är en inspirerande förebild för medborgardriven stadsutveckling och utforskar på ett innovativt sätt hållbarhetsbegreppet.

Juryns motivering

Jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg. Foto: Peter Kvarnström.
Jubileumsparken i Frihamnen i Göteborg. Foto: Peter Kvarnström.

Arkitekt: Jessica Segerlund, Älvstranden Utveckling, arkitekt SAR/MSA Kristoffer Nilsson och landskapsarkitekt LAR/MSA Amelie Sandow, Göteborgs stad.
Medverkande arkitekter för prototyper och delstudier: Akay, E.B. Itso, Le Balto, MYCKET, Mareld, Passalen, MUF Architechts, Raumlabor Berlin.
Beställare: Älvstranden Utveckling, Göteborgs stad.

Jury 2018

  • Veronika Borg, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Anders Mårsén, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Lisa Diedrich, landskapsarkitekt och professor inom landskapsarkitektur
  • Jan Lang (ordförande), Starka Betongindustrier
  • Erik Simonsen, Betongindustrierna
  • Jurysekreterare: Anna Forsberg, landskapsarkitekt LAR/MSA