Vinnare Planpriset 2018

Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad vinner 2018 års Planpris.

Linköpings innerstad.

Juryns motivering

“Med en väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet ger vinnaren en inspirerande och trovärdig implementering av den nationella arkitekturpolitiken. Viktiga utgångspunkter är den arkitektoniska idén, det rumsliga sammanhanget och en genomtänkt strategi för ett bra resultat. Det innovativa planarbete som kommunen har genomfört motiverar mottagandet av Sveriges Arkitekters planpris 2018.”

Ansvarig planarkitekt och upphovsperson: Arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander, dåvarande stadsarkitekt.

Övriga medverkande: Adam Hörnedal, översiktsplanerare, Alexandru Babos, stadsantikvarie, Birgitta Hjelm, grafisk formgivare, arkitekt SAR/MSA Ylva Bengtsson, bygglovsarkitekt, planarkitekt FPR/MSA Erik Adolfsson, Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör, Per Oldfeldt, infrastruktur, Liselotte Johansson, stadsträdgårdsmästare.

Uppdragsgivare: Linköping kommun, landskapsarkitekt MSA Fanny Wahlqvist, översiktsplanechef, Muharrem Demirok, kommunalråd.

Jury 2018

  • Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA
  • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Ann Legeby, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Björn Adolfsson, arkitekt SAR/MSA
  • Carl Arnö, landskapsarkitekt LAR/MSA
  • Jurysekreterare: Pehr-Mikael Sällström, kompetensutvecklare på Sveriges Arkitekter