Vinnare Planpriset 2017

Södra Skanstull i Stockholm vinner 2017 års Planpris.

Skanstull i Stockholm. Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor.
Skanstull i Stockholm. Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor.

Juryns motivering

“Den omsorg om människorna på platsen som ligger till grund för planprogrammet för Södra Skanstull ger det en stark lokal förankring. Det blir trovärdigt att dess stadsbyggnadsstrategi leder till en dynamisk och levande stadsmiljö av stort värde för att på sikt utvidga Stockholms innerstad mot söderort. Utmaningen att läka staden i den här typen av ytterst komplexa miljöer blir allt vanligare i våra städer. I Södra Skanstull har Stockholm lyckats visa att det kan vara möjligt.”

Skanstull i Stockholm. Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor.
Skanstull i Stockholm. Foto: Stockholms stad stadsbyggnadskontor.

Medverkande

Stockholms stads stadsbyggnadskontor genom arkitekter SAR/MSA Ewa Wåhlin och Helena Wessberg, arkitekt SAR/MSA Daniel Andersson samt landskapsarkitekt MSA Sophia Norrman Winter.

Övriga deltagare

Arkitekter SAR/MSA Krister Lindstedt och Jens Rasmus Andersson, arkitekter MSA Rebecca Rubin och Ivar Suneson (White), landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson och planeringsarkitekt MSA Patricia Aramburu (Andersson & Jönsson), Elisabeth Renlund och Lars Kiesel (WSP), Anna Birath (Nyréns), Joel Hernbäck (Spacescape).

Beställare

Stockholms stads exploateringskontor genom Christina Winberg, Johan Karlqvist, Ingmarie Ahlberg och landskapsarkitekt LAR/MSA Inger Åberg

Jury

  • Ulrika Signal, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Mikael Stenqvist, arkitekt SAR/MSA
  • Björn Adolfsson, arkitekt MSA
  • Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA
  • Caroline Dahl, planeringsarkitekt FPR/MSA
  • Sekreterare: Pehr Mikael Sällström