Strukturbild Skaraborg. Arkitekt – Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Strukturbild Skaraborg – nominerat till Planpriset 2020

Strukturbild Skaraborg är en av fyra som kan vinna Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Varje vecka fram till galan presenterar vi de nominerade projekten i de olika priskategorierna tillsammans med olika nyheter, filmer och röster. Följ med på resan när årets bästa arkitektur ska prisas – registrera dig nu!

Strukturbild Skaraborg
Arkitekt och beställare: Skaraborgs kommunalförbund, Chalmers arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Juryns motivering

“Strukturbild Skaraborg är ett långsiktigt projekt med ambitionen att skapa en förankrad berättelse för hela regionen. Med stöd i forskning och ett brett angreppssätt för att kartlägga Skaraborg som nätverksregion lyckas projektet ta tag i svåra frågor, som mellankommunal konkurrens och urban norm. Det utforskande arbetssättet lyfter fram potential och styrkor hos samtliga kommuner för att skapa ett gemensamt narrativ om en dynamisk region. För en sådan framtidsbild behöver begreppet tillväxt vidgas till att även inkludera ekologiska och sociala värden. Dessutom krävs tillräckliga resurser och ett stort engagemang, vilket organiserats bland annat genom ett samhällsbyggnadskollegium. På så vis finns en äkta ansats till att balansera mellankommunal konkurrens och nå nya former av regional samverkan. Detta har än så länge mynnat ut i några realiserade nyckelprojekt, i både stor och liten skala.”

Projektfakta

Ansvariga

  • Nils Björling, arkitekt SAR/MSA och universitetslektor, projektledare.
  • Magnus Fredricson, Strateg hållbar samhällsutveckling, processledare.
  • Samhällsbyggnadschefer i alla Skaraborgs kommuner, ansvariga implementering.

Medverkande

  • Gunnar Carlsson, fd. strateg infrastruktur, ansvarig infrastruktur.
  • Magnus Björkman, arkitekt SAR/MSA, arkitekt.
  • Kommunchefer Skaraborgs kommunalförbund, beställare.
  • Catharina Dyrssen, arkitekt SAR/MSA, professor emerita, forskare.