Kattvikskajen, Hudiksvall. Arkitekt –Planavdelningen, Hudiksvalls kommun och Landskapslaget.

Kattvikskajen i Hudiksvall – nominerat till Planpriset 2020

Kattvikskajen i Hudiksvall är en av fyra som kan vinna Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Varje vecka fram till galan presenterar vi de nominerade projekten i de olika priskategorierna tillsammans med olika nyheter, filmer och röster. Följ med på resan när årets bästa arkitektur ska prisas – registrera dig nu!

Kattvikskajen, Hudiksvall
Arkitekt och beställare: Planavdelningen, Hudiksvalls kommun och Landskapslaget

Juryns motivering

“I arbetet med den nya stadsdelen har förhållandet till befintliga Hudiksvalls unika kulturhistoria varit avgörande. Kvalitetsprogrammet och detaljplanen tar hänsyn till de småskaliga kvarteren och träbebyggelsen. Inspiration har hämtats från den existerande staden vad gäller kvartersstorlek, entréförhållanden, gårdsrum, skala och materialitet. Arbetet har involverat politiker och byggherrar. På ett modigt och pedagogiskt sätt har viktiga principer bibehållits genom processen. Det finns en bra avvägning i den svåra balansen mellan en flexibel plan och en plan som styr det mest väsentliga som kommunen vill skapa: en plats för alla Hudiksvallsbor, inte bara de som bor i direkt anslutning. Med fokus på och omsorg om de allmänna rummen – där stråk, parker och torg binder samman den nya stadsdelen med den gamla – finns det potential att åstadkomma ett komplement snarare än en konkurrent till Hudiksvalls stadskärna.”

Projektfakta

Ansvariga

  • Anna Ryttlinger, planeringsarkitekt Hudiksvalls kommun, projektledare plan.
  • Christina Englund, stadsarkitekt Hudiksvalls kommun, gestaltning, utformning med mera.
  • Lotta Wersäll, arkitekt SAR/MSA Landskapslaget, strukturplan, kvalitetsprogram.
  • Max Goldstein, stadsplanerare MAP Landskapslaget, strukturplan, kvalitetsprogram.

Medverkande

  • Jan Kroppegård, Hudiksvalls kommun, projektchef.
  • Hans Gyllow, Hudiksvalls kommun, strategiska tillväxtfrågor.
  • Bibbi Leine, Landskapslaget, gestaltning allmän plats.
  • David Östlund, Hudiksvalls kommun, mark och exploatering.

Kostnad: Planarbete 5 miljoner kronor plus Kajrenovering, infrastruktur, allmän plats cirka 160 miljoner kronor.