Grönstrukturplan för Jönköping. Arkitekt – Stadsbyggnadskontoret i Jönköping.

Grönstrukturplan för Jönköping – nominerat till Planpriset 2020

Grönstrukturplan för Jönköping är en av fyra som kan vinna Sveriges Arkitekters Planpris 2020. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Varje vecka fram till galan presenterar vi de nominerade projekten i de olika priskategorierna tillsammans med olika nyheter, filmer och röster. Följ med på resan när årets bästa arkitektur ska prisas – registrera dig nu!

Grönstrukturplan för Jönköping
Arkitekt och beställare: Stadsbyggnadskontoret i Jönköping

Juryns motivering

“En allsidig och heltäckande sammanställning av grönskans olika dimensioner presenteras i denna plan för Jönköpings kommuns tätorter. I planen finns mål och strategier för att bibehålla och utveckla en ändamålsenlig grönstruktur ur flera perspektiv – ekologiskt, socialt, kulturhistoriskt, klimat-/dagvatten och grönstrukturen som stadsbyggnadselement. Denna breda ansats kopplar samman frågor som annars tenderar att behandlas separat från varandra. Ett samlat synsätt på grönstrukturen och en förståelse för hur dessa dimensioner samverkar möjliggör nya lösningar. Här ser vi tydligt hur de verktyg som kommunen förfogar över kan visa vägen för en mer hållbar framtid. Den digitala presentationsformen lyfter fram och synliggör materialet i sin helhet och sätter grönstrukturen i ett planeringsrelevant sammanhang. Innehållet borgar för att programmet kommer att tillämpas i stor utsträckning.”

Projektfakta

Ansvariga

  • Åsa Lindblom, översiktsplanerare, projektledare.
  • Gunnel Holmberg Karlsson, dåvarande chef översiktlig planering, styrgruppsmedlem.

Medverkande

  • Klas Jonasson, GIS/kartstöd.
  • Helen Bjurulf, underlag sociotopinventering.
  • Dag Fredriksson, underlag ekosystemtjänster, underlag naturvärden.
  • Calluna och geografiska informationsbyrån, underlag ekosystemtjänster.
  • Styrgrupp och referensgrupp med tjänstemän från tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen.