Umeå kommun, medborgardialog. Foto: Fredrik Larsson.

Sociala stadsrumsanalyser och stadsdelsbeskrivningar, Umeå

Umeå är en av de fyra utvalda kommunerna som kan vinna Planpriset, Sveriges Arkitekters pris för årets bästa plan. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

I Umeå står social hållbarhet och medborgarnas perspektiv i fokus när staden tar fram stadsdelsbeskrivningar som grund till framtida planering. Rapporten “Umeås stadsdelar – så står det till!” bygger på ett förebildligt analysarbete av platsen, de boende och deras upplevelse av trivsel och trygghet. För varje stadsdel träder en tydlig bild av lokala förutsättningar fram; vad som uppskattas och vad som behöver åtgärdas i kommande planering. Rapporten är ett konkret stöd för kommunens olika verksamheter, för bygg- och fastighetsaktörer samt för ideella organisationer – som alla har en viktig roll i att stärka och utveckla sociala värden i stadsdelarna.

Genom att samarbeta över gränserna, både inom kommunorganisationen, med stadsbyggnadsforskare och med invånarna, har Umeå hittat en modell som borde vara en självklar grund för all planering: att utgå från människornas behov. Umeås stadsdelsbeskrivningar visar betydelsen av tidig medborgardialog för att skapa socialt hållbara stadsdelar.

Projektfakta

Ort

 • Umeå

Beställare

 • Umeå kommun, Kommunstyrelsens planeringsutskott

Ansvariga

 • Pernilla Helmersson, samhällsplanerare projektledare
 • Anna Flatholm, stadsarkitekt
 • Hanna Jonsson, samhällsplanerare
 • Daniel Lindström, samhällsplanerare
 • Olle Norqvist, samhällsplanerare
 • Emil Sandström, samhällsplanerare
 • Tomas Strömberg, f.d stadsarkitekt
 • Ebba Sundström, samhällsplanerare

Medverkande

 • Professor Malin Eriksson med forskarteam, Umeå universitet
 • Magdalena Blomqvist, Detaljplan
 • Niklas Forsgren, Kommunikation
 • Katarina Gref, Gator och parker
 • Doris Grellmann, Miljö och hälsoskydd
 • Linda Gustafsson, Strategisk utveckling
 • Per Hänström, Miljö och hälsoskydd
 • Marcus Lindh, Lantmäteri
 • Fredrik Lindegren, Umeå kultur
 • Christina Lundgren, Fastighet
 • Emma Pettersson, Mark och Exploatering
 • Sandrine Rivoire, Mark och Exploatering
 • Josefina Rosenlöv, Statistik och analys
 • Kerstin Rörsch, Umeå BRÅ
 • Lars Sahlin, Umeå kultur
 • Enrique Sanchez Muñoz, Bygglov
 • Tomas Savilahti, Umeå fritid
 • Axel Thorén Lindgren, Gator och parker
 • Petter Walan, Vakin