Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.

Vinnare Landmärket 2021

Stora torg i Eslöv vinner Landmärket 2021. Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande.

Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.
Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.

En vacker förening av parkelement, plats för spring i benen och den handel som är torgets signum stödjer visionen av småstadens hjärta. Vinnaren visar vad politisk vilja i kombination med en inspirerande, platsanpassad arkitektur kan åstadkomma. Den belyser också vad det offentliga rummet kan ge invånarna tillbaka, i form av upplevelser och stolthet, när parkeringar och körfält får lämna plats åt vardagsliv och evenemang.

Juryns vinnarmotivering

Juryns motivering till nomineringen

Omdaningen av Eslövs Stora torg och handelsgatorna till och från stationen är ett målmedvetet startskott i stadens centrumomvandling. Helheten övertygar med en tonvikt på trivsel, lekfullhet och skönhet. Torget har genomgått en ambitiös förvandling: vacker design förenar prunkande perennrabatter, återvunnen sten och vattenspel i en genomtänkt struktur som utnyttjar torgets ”väggar” med sina uteserveringar och skyltfönster.
Viljan att underlätta omställningen från det bilburna till det människofrämjande samhället framgår tydligt. Gestaltningens attraktivitet och bruket av beständiga material, liksom torgets flexibilitet borgar för att stå sig, i sig en viktig hållbarhetsaspekt.

Smågatsten har återanvänts i de nya ytorna som ramar in torget medan reststenar av svart diabas har lagts på ett effektfullt sätt i dammen i de parklika delarna. Det gula teglet är en blinkning åt böljande rapsfält och ett självklart val för Eslöv med dess tegeltradition. Resultatet är en livsbejakande vitalisering av stadskärnan och ett mångformigt vardagsrum i staden, vars förankring i lokala värden understödjer mer hållbara val.

Projektfakta

Arkitekt

 • Sydväst arkitektur och landskap

Beställare

 • Eslövs kommun

Ansvariga

 • Per Andersson
 • Niklas Bosrup
 • Lina Dahlström
 • Åsa von Malortie

Handläggare

 • Tobias Starck
 • Helen Mosseby

Medverkande

 • Ellen Arkander
 • Frida Axelsson
 • Kina Bergdahl
 • Lina Byberg
 • Andreas Mayor
 • Axel Näsman

Övriga

 • Frida Nordmark, ljusdesign (Light Bureau)
 • Liva Isaksson, konstnär “Omväg”
 • Henrik Posay Mayor, konstruktion (COWI)
 • Henrik Ekström, mark, trafik och VA (COWI)
 • Fredrik Dahlberg, vattenteknik (Berg och Dahl)
 • Henrik Sjöman, rådgivning trädval i offentlig miljö (SLU/Göteborgs botaniska trädgård)