Paradiset. Arkitektkontor: 02landskap. Foto: Måns Berg.

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2020

Paradiset i Vallastaden i Linköping vann Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2020. Priset delades ut på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.

I en tid när mångfalden är hotad och jorden allt mer utarmad påminner Paradiset oss om vår förmåga till varsamhet, samarbete och skönhet. En odlingspark som visar vägen mot nya sätt att utforma våra parker genom att fläta samman kolonilotter med parken, vilket gynnar biologisk mångfald och främjar social samvaro. Paradisets enkla och naturliga innehåll visar en skicklig hantering av landskapsarkitekturens grundläggande verktyg; växter, vatten och topografi.

Juryns vinnarmotivering

Projektfakta

Ansvariga

 • 02landskap, gestaltning, projektering och uppföljning under byggskedet.
 • Uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika Gunnman
 • Kvalitetsansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA My Lekberg Hellström.
 • Handläggande landskapsarkitekter LAR/MSA Linda Ekman och Emelie Melin.
 • Medverkande landskapsarkitekter LAR/MSA Sabina Richter, Hanne Nilsson, landskapsarkitekt Anton Svanholm och landskapsarkitekt MSA Emma Skottke.

Byggherre

 • Linköpings kommun genom Leif Lindberg, stadsbyggnadsdirektör.

Medverkande

 • Linköpings kommun: Henrik Lamberthz, projektledare under projektering och byggskede. Liselott Johansson, stadsträdgårdsmästare.
 • Okidoki: Arkitekter SAR/MSA Rickard Stark, Martin Nordahl, Christina Silfverhielm. Paradiset var en del av den övergripande strukturen i det vinnande förslaget “Tegar” i tävlingen om Vallastaden 2017. Koncept och kvalitetssäkring som områdesarkitekter.
 • Lennart Forsman, Ramböll, konstruktion.
 • Jan Erik Wallerstedt, Belpro, belysning.
 • Martin Lindberg, Lindberg Markkonsult, dagvatten.
 • Jörgen Rosenlöf, Rosenlöf projekt och byggledning, markingenjör

Adress: Vallastaden, Linköping.

Projektkostnad: 20 miljoner kronor.