Tidigare vinnare av Landmärket

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur tilldelas ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur.

Föregångaren till priset var Siena-designpriset som mellan 1987 och 1991 delades ut av Lund-Kristianstads Cementgjuterier. Mellan åren 1992 och 2002 delades priset ut av Landskapsarkitekternas Riksförbund, LAR (som 2002 var med och grundade Sveriges Arkitekter) under namnet Sienapriset. Det delades ut för att främja god utemiljö och tilldelades ett objekt och dess arkitekt. Från och med 2019 ersattes Sienapriset av Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur.

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.
Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019. Arkitekt: AJ Landskap. Foto: Lennart Johansson.

Vinnare Sienapriset 2018

Allmänna bastun i Jubileumsparken. Foto: Peter Kvarnström.
Allmänna bastun i Jubileumsparken. Foto: Peter Kvarnström.

Vinnare Sienapriset 2017

Stenpiren i Göteborg. Foto: Nils-Olof Sjöden.
Stenpiren i Göteborg. Foto: Nils-Olof Sjöden.