Brf Viva i Göteborg. Foto: Ulf Celander.

Brf Vivas gårdar nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2021

Bostadsrättsföreningen Vivas gårdar i Göteborg är en av de fyra nominerade som kan vinna Landskapsarkitekturpriset. Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Få projekt överraskar som Viva, en uppseendeväckande vacker och spännande miljö som tar vara på landskapets värden och låter urberget styra gestaltningen. Flera pris har gått till husen, men behovet av goda exempel på nytänkande för utemiljöer och arbetsprocesser är skäl att lyfta bostadsrättsföreningens gårdar – det är sällsynt att arkitekturen driver innovation i den här utsträckningen.

Den skickliga hanteringen av berg, sten, vatten och växter ger ett lekfullt och dramatiskt svar på vad en bostadsgård kan vara. Projektets ansvariga har gjort medvetna vägval utifrån ett svårt läge med målet att skapa ett så litet miljöavtryck som möjligt. För att minimera sprängning av berg och påverkan på den branta östsluttningen är tillgänglighetsanpassningen inte helt uppfylld.

Landskapsarkitekterna har utformat den komplexa anläggningen i samarbete med Göteborgs botaniska trädgård. De har byggt upp växtbäddar på den kala klippan med torv och sten; planteringar är inkilade i skrevor och avsatser där dagvattnet letar sig i rännilar nerför berget. Med ett metodiskt angreppssätt har arkitekten skapat hög verkshöjd i ett extremt läge. Viva visar vägen mot nya former för samverkan mellan forskning och praktik och mellan landskapsarkitekter och byggare.

Projektfakta

Arkitekt

 • 02landskap arkitektkontor

Byggherre

 • Riksbyggen

Ansvariga

 • Sabina Richter, landskapsarkitekt LAR/MSA – Ansvarig
 • Ulrika Gunnman, arkitekt SAR/MSA – Kvalitetsansvarig
 • Johanna Zetterlund, landskapsarkitekt LAR/MSA – Handläggande landskapsarkitekt projekterings- och byggskede
 • Hanna Frisk, landskapsarkitekt LAR/MSA – Handläggande landskapsarkitekt programskede
 • Lisa Lindgren, landskapsarkitekt LAR/MSA – Handläggande landskapsarkitekt idé- och konceptskede
 • Carl Hillinge – Medverkande landskapsarkitekt
 • My Lekberg Hellström – Medverkande landskapsarkitekt
 • Klas Kaljusaar – Handläggande markingenjör
 • Mikael Ahlén, Riksbyggen – Beställare
 • Anders Johansson, Riksbyggen – Beställare

Övriga

 • Christer Malmström, arkitekt SAR/MSA, Malmström Edström Arkitekter – Ansvarig byggnadsarkitekt
 • Andreas Norrman, arkitekt SAR/MSA, Malmström Edström Arkitekter – Ansvarig byggnadsarkitekt
 • Henrik Zetterlund, hortikulturell intendent, Göteborgs Botaniska trädgård – Rådgivande expert gällande växtmaterial
 • Henrik Sjöman – vetenskaplig intendent, Göteborgs Botaniska trädgård – Rådgivande expert gällande vedartat växtmaterial
 • Elkonsult – Rejlers
 • Konstruktion – Integra Engineering

Markentreprenör

 • HTE Produktion
 • Svetsbolaget Conrad & Co

Byggentreprenör

 • K21 Entreprenad