Vårbergstoppen i Stockholm. Foto: Ulf Lundin.

Vårbergstoppen – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2021

Vårbergstoppens lekplatser i Stockholm är en av de fyra nominerade som kan vinna Landskapsarkitekturpriset. Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Vårbergstoppen är en skicklig syntes av det konstruerade och det naturliga landskapet som utnyttjar platsens förutsättningar och topografi. Parken har nu fått en ny användning i en omvandling där bostäder byggs intill parken. Lekplatsen vid den nya centrala entrén har två delar med olika kvaliteter som vittnar om arkitekternas inlevelse i leken. Äventyret består av ett kraftfullt gestaltat trappsystem med trädäck som vävts in i branten och binder samman platser för lek och annan vistelse. I skogsbrynet nedanför ligger Sagoskogen, flankerad av stämningsfullt formade solitära växter.

Projektet har premierat leklust, i en dialog med barn och unga. Trots ganska få element och viss användning av färdig utrustning skapas ett eget uttryck med inslag av sinnlighet och spänning som ger fantasin fritt spelrum. Konstnärliga inslag som en familj av klot, bestående av formstarka lockande träskulpturer, är välfunna och egensinniga. Här finns en kittel att ”koka” pinnar och löv i och en ränna för att skjutsa iväg kottar. Intill ligger skulpturala ekstockar, dekorativt perforerade för att hjälpa insekter att kolonisera. Helheten bildar en urbanekologi som bevarar och förstärker skogens lekmiljö genom sina oväntade inslag.

Projektfakta

Arkitekt

  • LAND Arkitektur

Beställare

  • Stockholm Stad Trafikkontoret

Ansvariga

  • Tora Bärnarp, Landskapsarkitekt LAR/MSA – Uppdragsansvarig landskapsarkitekt
  • Lina Andersson, Landskapsarkitekt LAR/MSA – Handläggande landskapsarkitekt
  • Rebecka Rosén, Landskapsarkitekt LAR/MSA – Handläggande landskapsarkitekt
  • Katrin Svensson, Landskapsarkitekt LAR/MSA – Medverkande landskapsarkitekt
  • Viktor Nilsson, Landskapsarkitekt LAR/MSA – Medverkande landskapsarkitekt

Övriga

  • Tove Fogelström, Moa Andrén, Andrén Fogelström Arkitektur – Lekkojor i stål och trä
  • Tuva Jones, Tyréns – Belysning
  • Ulrika Jansson, Afry – Konstruktion