Stora torg i Eslöv. Foto: Werner Nystrand.

Stora torg – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2021

Stora torg i Eslöv är en av de fyra nominerade som kan vinna Landskapsarkitekturpriset. Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Omdaningen av Eslövs Stora torg och handelsgatorna till och från stationen är ett målmedvetet startskott i stadens centrumomvandling. Helheten övertygar med en tonvikt på trivsel, lekfullhet och skönhet. Torget har genomgått en ambitiös förvandling: vacker design förenar prunkande perennrabatter, återvunnen sten och vattenspel i en genomtänkt struktur som utnyttjar torgets ”väggar” med sina uteserveringar och skyltfönster.
Viljan att underlätta omställningen från det bilburna till det människofrämjande samhället framgår tydligt. Gestaltningens attraktivitet och bruket av beständiga material, liksom torgets flexibilitet borgar för att stå sig, i sig en viktig hållbarhetsaspekt.

Smågatsten har återanvänts i de nya ytorna som ramar in torget medan reststenar av svart diabas har lagts på ett effektfullt sätt i dammen i de parklika delarna. Det gula teglet är en blinkning åt böljande rapsfält och ett självklart val för Eslöv med dess tegeltradition. Resultatet är en livsbejakande vitalisering av stadskärnan och ett mångformigt vardagsrum i staden, vars förankring i lokala värden understödjer mer hållbara val.

Projektfakta

Arkitekt

 • Sydväst arkitektur och landskap

Beställare

 • Eslövs kommun

Ansvariga

 • Per Andersson
 • Niklas Bosrup
 • Lina Dahlström
 • Åsa von Malortie

Handläggare

 • Tobias Starck
 • Helen Mosseby

Medverkande

 • Ellen Arkander
 • Frida Axelsson
 • Kina Bergdahl
 • Lina Byberg
 • Andreas Mayor
 • Axel Näsman

Övriga

 • Frida Nordmark, ljusdesign (Light Bureau)
 • Liva Isaksson, konstnär “Omväg”
 • Henrik Posay Mayor, konstruktion (COWI)
 • Henrik Ekström, mark, trafik och VA (COWI)
 • Fredrik Dahlberg, vattenteknik (Berg och Dahl)
 • Henrik Sjöman, rådgivning trädval i offentlig miljö (SLU/Göteborgs botaniska trädgård)