Clemenstorget i Lund. Foto: Johan Bävman.

Clemenstorget – nominerad till Landskapsarkitekturpriset 2021

Clemenstorget i Lund är en av de fyra nominerade som kan vinna Landskapsarkitekturpriset. Priset går till ett landskapsarkitekturobjekt av hög arkitektonisk kvalitet gällande gestaltning, förverkligande och utförande. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan som sänds digitalt torsdag den 7 april.

Juryns motivering

Clemenstorget i Lund har fått en huvudroll i och med en nybyggd spårväghållplats, som gett liv åt ett tidigare slumrande läge. Flöden av människor till och från stationen förenas på ett lyckat sätt med intima vistelseytor, åtskilda av fint bearbetade övergångar mellan material och marknivåer.

Torget är relativt oprogrammerat men ger plats åt ett flertal inslag. Det karaktäristiska krontaket av formklippta plataner och lindar från 1940-talet är så långt som möjligt bevarat. Vissa träd har behövt flyttas och fått nya lägen längs spåren som leder från torget. Träden, liksom golvet med sitt ljusa stenmjöl, ger associationer till parktorg på kontinenten. Sinnlig belysning och centralt placerade skärmtak – med geometriska mönster som återkommer i trädgallren nedanför – förstärker den lite exotiska känslan.

Ett vackert inslag är flörten med de kantande husens takkupoler. De är tolkade som små lekpaviljonger, på en gång samtida och förankrade i platsens historia. Lekfullt utströdda möbler i olika storlekar välkomnar och bidrar till att befolka Clemenstorget även under dygnets stillsamma timmar. Gestaltningens skickliga avvägning mellan befintliga värden och tillägg ger en atmosfär nästan frikopplad från tid och rum.

Projektfakta

Arkitekt

 • White Arkitekter

Beställare

 • Lunds kommun

Ansvariga

 • Niels de Bruin, White arkitekter, landskapsarkitekt LAR/MSA – Ansvarig landskapsarkitekt
 • Anna Eklund, White arkitekter, landskapsarkitekt MSA – Ansvarig landskapsarkitekt
 • Karin Sjölin, landskapsarkitekt LAR/MSA – Ansvarig landskapsarkitekt beställarsidan
 • Mikael Anderson, Sweco, (numera Lunds kommun) – Projektledare
 • Annette Kronvall , Lunds kommun – Ansvarig gatuingenjör
 • Anna Karlsson, Lunds kommun – Ansvarig trafikplanerare
 • Ebba Matz – Konstnär

Projektering

 • Björn Lundberg, uppdragsledare, Kreera Samhällsbyggnad
 • Patricia Hastman, ansvarig landskapsarkitekt, Cowi
 • Isa Hilldetun, Handläggande landskapsarkitekt, Cowi (numera Malmö stad)
 • Tove Kronqvist, ansvarig gata/trafik, landskapsingenjör, Cowi
 • Henrik Mayor, ansvarig konstruktion, civilingenjör, Cowi (numera ELU konsult AB)
 • Jörgen Kjer, ljusdesign, Cowi
 • Niklas Ekström, belysningsingenjör, Accendo

Entreprenad

 • Fredrik Liljeqvist, beställarens anläggningskonsult,
  F Liljeqvist Anläggningskonsult
 • Bekim Elshani, entreprenörens biträdande platschef,  Älmby entreprenad
 • Cristian Nilsson, entreprenörens arbetsledare, Älmby entreprenad
 • Carl Järnum, stålkonstruktioner och smide, Järnkonstruktioner i Helsingborg