Stadgar Landmärket

Priset nyinrättades 2019. Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse juni 2020. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter årligen ut ett pris till ett svenskt landskapsarkitekturverk av hög arkitektonisk kvalitet. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset avser att belöna ett nyligen färdigställt landskapsarkitekturverk och tilldelas verket. Priset ska ej utdelas som belöning till en ämbetsmannagärning eller dylikt.

§3

Priset består av ett diplom och en plakett. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Repliker av priset ges till arkitekten och byggherren.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters landskapsarkitekturpris lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekters Akademi för landskapsarkitektur. Två ledamöter nyväljs varje år. En av de kvarvarande ledamöterna som fullgör sitt andra år som medlem av juryn är sammankallande. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.

§6

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.

Priset har delats ut sen 1987 och hette förut Sveriges Arkitekters Sienapris och var ett samarbete mellan Sveriges Arkitekter, Starka betongindustier och Cementa.