Vinnare Kritikerpriset 2018

2018 års vinnare är en mycket aktiv arkitekturkritiker, verksam sedan länge men som under 2018 fått ett verkligt brett genomslag – i såväl tv, radio, tidskrifter och dagspress som på mässor och debattscener runt om i landet.

Mark Isitt, vinare av Kritikerpriset 2018.
Mark Isitt, vinnare av Kritikerpriset 2018.

Juryns motivering

I en tid präglad av populism och stark förenkling populariserar vinnaren insiktsfullt vad arkitekturen i all sin komplexitet kan göra och tvekar inte att modigt skilja på vad som är vackert eller fult. I inspektioner av hus och städer folkbildar vinnaren i ordets bästa bemärkelse; lyssnar på invånare, stadsplanerare och arkitekter och tillför sin egen kunskap och tydliga värdering med ett klarspråk och en lust till arkitekturen som engagerar.

Ständigt på allmänhetens sida ställer vinnaren besvärliga frågor till arkitekter och stadsplanerare i det ärliga uppsåtet att stärka både arkitekturen, dess ställning i samhället och arkitektens roll. Vinnaren kräver samtidigt att arkitekterna ska träda fram ur kontorsvrårna och själva argumentera för skönhet.

Vinnaren följer år efter år i dagspress det som sker i ett expanderande Göteborg. Mitt i ett kaos av utbyggnadsplaner, policys och styrdokument fokuserar han obönhörligt på det byggda resultatet. Vad det blev, men framför allt vad det kan komma att bli. Vass och obekväm för somliga, ögonöppnande och rättfram för andra.

Kritikerprisjuryn 2018

  • Örjan Wikforss, ordförande, arkitekt SAR/MSA
  • Katarina Rundgren, arkitekt SAR/MSA
  • Mattias Kärrholm, arkitekt MSA
  • Elzbieta Brunnberg, journalist
  • Sune Nordgren, skribent, curator