Vinnare Kasper Salin-priset 2013

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm, vinnare av Kasper Salin-priset 2013.

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Foto: Johan Celsing arkitektkontor.

I den gamla skogen ligger det nya krematoriet på Skogkyrkogården, ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Med samma förhållningssätt till landskapet och inlevelse för arbetet med de avlidna och de anhörigas känslor svarar skogskrematoriet mot vår tids behov och krav. Detta är ett projekt som snabbt kommer att bli en naturlig del av världsarvet.

Ur juryns motivering

Arkitekt: Johan Celsing arkitektkontor genom arkitekt Johan Celsing. Medarbetare: arkitekt Stefan Andersson, arkitekt SAR/MSA Göran Marklund, arkitekt SAR/MSA Elisabeth Bernsveden, arkitekt SAR/MSA Sven Etzler, arkitekt MSA Eyvind Bergström, arkitekt SAR/MSA Ibb Berglund, arkitekt Tommy Carlsson, arkitekt SAR/MSA Kristina Dalberg, arkitekt MSA Marcus Eliasson, arkitekt SAR/MSA Milo Lavén, arkitekt Sabina Liew, arkitekt Thomas Marcks, arkitekt SAR/MSA Anna Ryf, arkitekt MSA Carl Toråker, arkitekt SAR/MSA Carl Wärn.
Beställare: Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning genom Mats Larsson. Medarbetare: Krematoriechef Sergej Sokolov, byggherreombud Hartmut Dombrowe, teknikkonsult Agne Gustafsson, kvalitetsansvarig Bengt Andersson
Entreprenör: Skanska Sverige AB genom projektchef Håkan Angemo, produktionschef Kent Qwarfordt och arbetsledare Ove Rinnbeck.
Konsulter: Landskapsarkitektur: Müller Illien Landschaftsarchitekten GmH genom Rita Illien. Medverkande Emmanuel Tsolakis. Konstruktion: Tyréns AB genom ansvarig Hans Lanevik, Pontus Rydstern och Torbjörn Ädelkvist. VVS: VVS Konsult AB genom Anders Dahlbeck. El: Sonny Svenson Konsult AB genom Sonny Svenson och Sebastian Johansson.

Övriga nominerade

  • Naturum Kosterhavet av White arkitekter med beställarna Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kville saluhall i Göteborg av Gustav Appell arkitektkontor med beställaren Älvstranden Utveckling AB.
  • Tullhusbron i Norrköping av Erik Andersson arkitektbyrå AB beställaren Norrköpings kommun.
  • Bildmuseet i Umeå av Henning Larsen Architects med White arkitekter. Beställare var Balticgruppen och Umeå universitet.

Jury

  • Louise Masreliez, arkitekt SAR/MSA
  • Björn Edström, arkitekt SAR/MSA
  • Erik Giudice, arkitekt MSA
  • Carmen Izquierdo, arkitekt SAR/MSA