Vinnare Kasper Salin-priset 2005

Sjöstadsparterren, Stockholm, vinnare av Kasper Salin-priset 2005.

Sjöstadsparterren sträcker sig genom Sickla kaj (området nordväst om Lugnets allé) och Sickla kanal (sydost om Lugnets allé) från Lumafabriken fram till Hammarby fabriksväg. Den urbana parken omgärdas av bostadshus och avgränsas av Lumaparken, Sickla kanal, Hammarby fabriksväg och Hammarby allé. Genom området går tvärbanan på Lugnets allé.

Sjöstadsparterren i Stockholm. Foto: SBK , Lennart Johansson.

För skickligt sammanhållna kvarter kring ett vackert stadsrum, där urban intensitet kontrasteras av rogivande grönska och vatten. En god avvägning mellan innehåll, skala och infrastruktur har skapat mänsklig omsorg i ett stort och komplext sammanhang.

Ur juryns motivering

Stadsplan

Arkitekt: Stockholms stadsbyggnadskontor genom arkitekt SAR/MSA Jan Inghe-Hagström. I arbetet med Sickla kaj medverkade Tengbom Arkitekter genom arkitekt SAR/MSA Stellan Fryxell och i arbetet med Sickla kanal Sweco FFNS genom arkitekt SAR/MSA Per Wigow. Programmet för detaljplaneläggningen av Sickla kaj har inspirerats av tidigare studier under parallella uppdrag 1996 av arkitekt SAR/MSA Peter Erséus.
Beställare: Stockholms stad.

Sjöstadsparterren

Arkitekt: Landskapsarkitekt på gatu- och fastig­hetskontoret (numera markkontoret): Kristina Menyes. Landskapsarkitekter för området Sickla kaj: Landskapslaget genom Tomas Saxgård (program) och SWECO FFNS genom Håkan Kjerstadius och Kenneth Hildén (bygghandlingar). Landskaparkitekter för området Sickla kanal: Carl Bro landskapsarkitekter genom Sylvia Kornstad, Åsa Drougge, Anna Grönberg och Sofia Nylén (program) och Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB genom Anders Jönsson, Brita Holmberg och Anna Englund (bygghandlingar).
Konsulter: Konstnärlig utsmyckning: Dag Birkeland ”Vattentrappa” och Thomas Nordström, fontän ”Fält”. Stockholms Konstråd har ansvarat för den konstnärliga utsmyckningen i området. Projektledning: Projektledare på gatu- och fastig­hets­kontoret (numera markkontoret): Gunilla Wastesson / Lars Frenne
Beställare: Stockholms stad.

Övriga nominerade

  • Malmö Högskola, lärarutbildningen och bibliotek av Diener & Diener Architekten med beställaren DIL Nordic Malmö Högskola Bygg AB.
  • Nya Årstabron i Stockholm av Foster and Partners med beställaren Banverket.
  • Mimers hus, Kultur- och kunskapscentrum i Kungälv av Wingårdh arkitektkontor med beställaren Kungälvs kommun/Sverige Huset.

Jury

  • Anders Landström, arkitekt SAR/MSA
  • Josefina Nordmark, arkitekt SAR/MSA
  • Ylva Sohlman, arkitekt SAR/MSA
  • (Greger Dahlström, arkitekt SAR/MSA – avgick på grund av jäv)