Kulturhusets ombyggnad i Stockholm. Ahrbom & Partner Arkitektkontor. Foto: Jonas Malmström.

Vinnare av Kasper Salin priset 2020

Kulturhusets ombyggnad i Stockholm vann Kasper Salin-priset 2020. Priset delades ut på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.

Vinnaren representerar betydelsen av en kvalificerad arkitekts närvaro över tid, där ombyggnaden utgör ett crescendo i en ständigt pågående process. Att tillåta estetisk spretighet och bara ändra det som behöver ändras kräver mod, skicklighet och kompetens. Utan att kompromissa kring ursprungsbyggnadens värden har arkitekterna med hög kvalitet revitaliserat betydelsen av öppenhet, föränderlighet och publik närhet.

Juryns vinnarmotivering

Projektfakta

Ansvariga

  • Per Ahrbom, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt Ahrbom & Partner
  • Pernilla Remröd, arkitekt SAR/MSA, handläggande arkitekt (hösten 2016–våren 2017, våren 2018–hösten 2020) Ahrbom & Partner
  • Julijana Nyhaga, arkitekt MSA, handläggande arkitekt (våren 2017–våren 2018)
  • Clara Lindencrona, arkitekt SIR/MSA, handläggande inredningsarkitekt

Byggherre

  • Christer Ek, Projektansvarig, FSK, Stockholm stad

Medverkande

  • Emilia Öster arkitekt SIR/MSA, Ahrbom & Partner, medverkande inredningsarkitekt
  • Johan Ekström, Ahrbom & Partner, byggnadsingenjör, medverkande byggnadsingenjör
  • Majid Fatemi Dodoran, byggnadsingenjör SBR, medverkande byggnadsingenjör
  • Maria Angantyr, arkitekt SIR/MSA, medverkande inredningsarkitekt
  • Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie, Wenanders, antikvariskt sakkunnig

Adress: Sergels torg, 111 57 Stockholm

Projektkostnad: Cirka 300 miljoner