Vinnare av Kasper Salin-priset 2014

Kulturhuset Väven i Umeå, 2014 års vinnare av Kasper Salin-priset.

Foto: Åke E:son Lindman

Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck.

Ur juryns motivering

Juryns hela motivering

Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

Ansvariga arkitekter: Arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson och arkitekt SAR/MSA Lennart Sjögren, White arkitekter.
Medarbetare Snøhetta: Arkitekter Kjetil T. Thorsen, Markus Schwarz, Paul La Tourell, Zenul Khan, Romana Suitner, Anne Cecilie Haug, landskapsarkitekt Robert Oseland, inredningsarkitekter Øystein Tveter, Christina W. Sletner.
Medarbetare White: Uppdragsledare Marianne Rutberg, arkitekt MSA Albin Holmgren, ingenjör Mirja Westling, ingenjör Agne Revelle, arkitekt SAR/MSA, SIR/MSA Åsa Haremst och miljöexpert Ulrika Nilsson.
Konsulter: Tyréns (konstruktion, akustik), Sweco system (VVS), Ramböll (el), AIX arkitekter (teater) och ÅF lightning (ljusdesign).
Beställare: Väven i Umeå AB (Umeå kommun och Balticgruppen).

Snöhetta och White firar med beställaren Väven att de har vunnit Kasper Salin-priset 2014. Foto: Jonas Eriksson.

Juryn 2014

  • Arkitekt SAR/MSA Björn Siesjö
  • Arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo
  • Arkitekt MSA Erik Giudice
  • Arkitekt SAR/MSA Magnus Månsson