Kunskapshuset i Gällivare. Liljewall och MAF arkitektkontor. Foto: Anders Bobert.

Kunskapshuset – nominerat till Kasper Salin-priset 2020

Kunskapshuset i Gällivare är en av fyra som kan vinna Kasper Salin-priset 2020. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Varje vecka fram till galan presenterar vi de nominerade projekten i de olika priskategorierna tillsammans med olika nyheter, filmer och röster. Följ med på resan när årets bästa arkitektur ska prisas – registrera dig nu!

Klicka på bilderna för att se dem större.

Juryns motivering

“Kunskapshuset är en viktig pusselbit i den stora stadsomvandling som pågår då Malmberget flyttas och införlivas i Gällivare centralort. Här samlas nu hela traktens gymnasie- och vuxenutbildningar.

Med sin placering i stadens absoluta centrum förändrar skolan Gällivares stadskärna markant. Byggnaden och platserna runtom den blir samhällets nav, som en nutida tolkning av kyrkan mitt i byn. Den intrikata formen, precist inpassad i stadsrummet, bildar nya mötesplatser såväl exteriört som interiört. Kontrasten mot intilliggande äldre bebyggelse är påtaglig, men trots sin storlek och moderna formspråk pryder skolan sin plats med ett respektfullt förhållningssätt till det gamla. Lärosalarnas generösa glaspartier erbjuder fina utblickar över staden och fjällandskapet bortanför. De växtbeklädda taken, vintertid inbäddade i ett täcke av snö, trappar sig uppåt och skapar associationer till omgivande natur.

Även till gruvdriften och det samiska kulturarvet finns formmässiga kopplingar som syns i konstruktiva element och i den med arkitekturen integrerade konsten. En röd sittmöbel i furu är formgiven specifikt för skolan, annars är merparten av möbler och maskiner återbrukade. Den integrerade solavskärmningens vertikala träpelare griper tag i angränsande gaturum och ger fasaden oväntade visuella effekter beroende på var betraktaren står.

Kunskapshuset är en byggnad som gör stor skillnad i och för hela samhället. Med sin röda kulör lyser skolan upp den arktiskt karga miljön och lockar besökarna in i värmen.”

Projektfakta

Ansvariga

 • Mats Jakobsson, arkitekt SAR/MSA (MAF), generalkonsult, uppdragsansvarig
 • Harald Gamrell, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), uppdragsansvarig arkitekt
 • Lars Olausson, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), handläggande arkitekt, gestaltningsansvarig
 • Jonas Hermansson, inredningsarkitekt MSA (Liljewall), handläggande inredningsarkitekt
 • Veronica Sundqvist, arkitekt SAR/MSA (Liljewall), handläggande arkitekt, programhandling och systemhandling
 • Johan Lindkvist (Liljewall), handläggande byggnadsingenjör

Byggherre

 • Lennart Johansson, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gällivare kommun
 • Bo-Göran Bäckfors, projektchef, Gällivare kommun

Medverkande

 • Jonas Jakobsson, MAF, projekteringsledare
 • Johan Brendelökken, Liljewall, uppdragsledare
 • Philip Hjorth, arkitekt SAR/MSA, Liljewall, medverkande arkitekt, detaljer
 • Martin J Larsson, Liljewall, medverkande byggnadsingenjör
 • Marianne Hansson landskapsarkitekt LR/MSA och Katja Karlsen, Liljewall, landskapsarkitekt
 • Mattis Dahlberg, Liljewall, storköksprojektör
 • Erik Modig, WSP Byggprojektering, konstruktör
 • Gunnar Sundström, WSP Systems, EL
 • Ulrika Keisu, WSP Systems, VVS
 • Anna Nordmark, WSP Samhällsbyggnad, mark/VA
 • Karl-Johan Bexér, Christoffer Thulin, Liljewall, visualisering

Adress: Postgatan, 982 31 Gällivare

Byggkostnad: Cirka 650 miljoner kronor