Ombyggnad av Kulturhuset i Stockholm. Ahrbom & Partner Arkitektkontor. Foto: Johan Eldrot.

Kulturhusets ombyggnad – nominerat till Kasper Salin-priset 2020

Kulturhusets ombyggnad i Stockholm är en av fyra som kan vinna Kasper Salin-priset 2020. Vinnaren avslöjas på Arkitekturgalan den 25 mars.

Varje vecka fram till galan presenterar vi de nominerade projekten i de olika priskategorierna tillsammans med olika nyheter, filmer och röster. Följ med på resan när årets bästa arkitektur ska prisas – registrera dig nu!

Juryns motivering

“Kulturhuset har en särställning som symbol för föränderlighet, demokrati och transparens. Begreppen kondenseras i en ombyggnad präglad av enkel materialitet och rumslig tydlighet. I och med förbättrade fasadlösningar förstärks den betydelsefulla kopplingen till Segels torg. Genom återhållsamhet och ett öga för väsentligheter representerar projektet arkitekturens förmåga att både ta tillvara och förändra.

Under de år som har gått sedan det tillfälliga Riksdagshuset vid Sergels torg skapades har stora förändringar skett. Byggnaden är dubbelt så stor och hem för både Stadsteatern och ett utvecklat kulturhus med nya funktioner. Det omfattande och lyhörda arbetet är en höjdpunkt i en process som pågått i decennier. Trots krav på energieffektivitet och nya funktioner rubbas inte byggnadens inneboende kvaliteter. Istället stärks intrycket av flexibilitet och publik närhet. Projektet markerar inte en slutpunkt för byggnadens utveckling utan ger en inbjudan till framtiden, där Kulturhuset kan fortsätta att vara en mötesplats för alla, mitt i staden, på ständigt nya villkor.

Med säkert handlag har den grundläggande karaktären av öppenhet fått nya uttryck i entré och utställningsplan. Nutida krav på installationer och funktioner har införlivats i den ursprungliga byggnadens tekniska försörjningsstråk och arkitektoniska verkningssätt. Viktiga markörer i form av färg och inredning ökar läsbarheten i byggnaden och ger en rikedom av intryck.”

Projektfakta

Ansvariga

  • Per Ahrbom, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt Ahrbom & Partner
  • Pernilla Remröd, arkitekt SAR/MSA, handläggande arkitekt (hösten 2016–våren 2017, våren 2018–hösten 2020) Ahrbom & Partner
  • Julijana Nyhaga, arkitekt MSA, handläggande arkitekt (våren 2017–våren 2018)
  • Clara Lindencrona, arkitekt SIR/MSA, handläggande inredningsarkitekt

Byggherre

  • Christer Ek, Projektansvarig, FSK, Stockholm stad

Medverkande

  • Emilia Öster arkitekt SIR/MSA, Ahrbom & Partner, medverkande inredningsarkitekt
  • Johan Ekström, Ahrbom & Partner, byggnadsingenjör, medverkande byggnadsingenjör
  • Majid Fatemi Dodoran, byggnadsingenjör SBR, medverkande byggnadsingenjör
  • Maria Angantyr, arkitekt SIR/MSA, medverkande inredningsarkitekt
  • Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie, Wenanders, antikvariskt sakkunnig

Adress: Sergels torg, 111 57 Stockholm

Projektkostnad: Cirka 300 miljoner