Stadgar Kasper Salin-priset

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse juni 2020. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter årligen ut ett Kasper Salin-pris till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk kvalitet. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset avser att belöna ett nyligen färdigställt byggnadsverk och tilldelas byggnadsverket. Priset ska ej utdelas som belöning till en ämbetsmannagärning eller dylikt.

§3

Priset består av ett diplom och en plakett, utformad av arkitekt SAR/MSA Bengt Lindroos med texten ”Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris” samt det år som priset gäller. Plaketten fästs på det belönade objektet på för detta lämplig plats. Repliker av priset ges till arkitekten och byggherren.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters Kasper Salin-pris lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury bestående av fyra ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur. Två av ledamöterna nyväljes varje år. En av de ledamöter som fullgör sitt andra år som medlem av juryn, är sammankallande. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.

§6

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.

Bakgrunden till Kasper Salin-priset är en donation av Stockholms stadsarkitekt Kasper Salin (1856-1919) till arkitektkåren som användes för att instifta priset 1962. Första gången gick priset till Björkhagens kyrka av arkitekt Sigurd Lewerentz.