Stadgar Guldstolen – produkt

Reviderade stadgar antagna av Sveriges Arkitekters styrelse juni 2020. Juryn arbetar efter Sveriges Arkitekters rutiner för juryarbete.

§1

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter varje jämt år ut priset Guldstolen/produkt till ett objekt av hög arkitektonisk kvalitet. Priset utdelas vid större arrangemang i regi av Sveriges Arkitekter. I undantagsfall kan Sveriges Arkitekter välja att inte dela ut priset.

§2

Priset avser att belöna ett nyligen färdigställt objekt. Objektet ska ha högt konstnärligt, innovativt värde och funktionalitet och/eller komfort, sammanfattad i en tekniskt väl konstruerad produkt.

§3

Priset består av utmärkelse i form av en plakett eller annan symbol. Repliker av plaketten i form av ett märke ges till arkitekten och producenten och får användas vid presentation av produkten.

§4

Förslag till Sveriges Arkitekters Guldstol/produkt lämnas av lokalföreningarna, av enskild medlem i Sveriges Arkitekter eller av andra. Förslag inlämnas till Sveriges Arkitekters kansli före det datum som fastslås av kansliet det år priset ska delas ut.

§5

Pristagare utses av en jury, bestående av fyra ledamöter, utsedda av Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur. Juryns sammansättning ska offentliggöras minst en månad innan förslagsinlämningens sista datum.

§6

Objekt kan föreslås flera år i rad. Dock kan priset bara nomineras och/eller delas ut en gång till samma objekt.