Stålbyggnadsinstitutet är galans scenografipartner

Stålbyggnadsinstitutet är i år scenografipartner till Arkitekturgalan 2022. Som scenografipartner tar de in stålet på scenen och synliggör det eviga byggmaterialet.

I år hålls Arkitekturgalan i Kulturhuset i Stockholm, men främst sker det digitalt på arkitekturgalan.se. Efter själva galan är det sedan fest runt om i landet. SBI har i år valt att vara scenografipartner till Arkitekturgalan. Scenografin tar i år fasta på återbruk och hållbarhet och består därför av nästan uteslutande av inlånade möbler och återanvänt material. SBI har till exempel lånat ut talarnas ståbord i återbrukat stål.

Talarnas ståbord i återbrukat stål.

Fossilfritt stål

Att låna in ting är ett slags praktiskt och direkt återbruk. Och just stål är det enda material där det finns ett fungerande system som kan kvalitetssäkra material som återbrukas. Just nu pågår dessutom ett arbete där Sverige är världsledande – nämligen att tillverka stål fossilfritt. Industrin beskriver själva omställningen till fossilfri ståltillverkning som det största teknikskiftet inom järn- och stålproduktion på 1000 år – och det sker på bara några år!

Tekniken bygger på att vätgas används för att omvandla järnmalm till råjärn. Biprodukten av den processen är vattenånga. Sista steget i tillverkningen är att järnet smälts i en elektrisk ljusbågsugn och ges sedan de egenskaper som efterfrågas av kunden. Under hela processen används endast fossilfri el och fossilfria bränslen vilket resulterar i fossilfritt stål med samma goda egenskaper som vi känner sedan tidigare.

Det svenska fossilfria stålet beräknas finnas tillgängligt i stor skala på marknaden från 2026 och full produktion vara utbyggd 2030. Redan i höstas kunde det första fordonet byggt av fossilfritt stål levereras. Efterfrågan från byggindustrin är stor, bland annat PEAB, Ruukki Constuction och Lindab, och det finns redan nu planer för byggnader med fossilfritt stål.

Återbruk och återvinning

Återbruk och återvinning – här från Chalmersfastigheter. Foto: Chalmersfastigheter.

Stål är 100 procent cirkulärt i all evighet. När väl stålet är framställt förstörs inte järnatomerna då nästa livscykel för materialet börjar. Cirkeln skapas vanligen genom någon av dessa vägar:

  1. Stålet samlas in och sorteras då konstruktionen (till exempel en byggnad) nått livscykelns slut för att smältas om och bli nytt material med samma eller bättre egenskaper än tidigare. De nya egenskaperna styrs av tillverkningsprocesserna, till exempel härdning genom kylning eller genom att tillföra olika legeringsämnen. Drivkrafterna till detta är både ekonomiska och miljömässiga. Insamlat stålskrot har ett högt ekonomiskt värde, i dagsläget cirka 4 kr/kg. Det är ett starkt incitament som bidrar till att cirka 99 procent av allt stål från rivningsprojekt tas omhand. Materialet ”nollställs” och omsmältningen sker i ugnar som drivs av fossilfri elektricitet.
  2. Återbruk av befintliga stålkomponenter som till exempel balkar och pelare är det andra sättet att sluta cirkeln. Då går man inte vägen via omsmältning utan kan efter rekonditionering och anpassning till det nya projektet användas på nytt. Materialet tappar inga egenskaper eller förstörs bara för att det har använts i en byggnad. Smart märkning av nytt material (till exempel fysikaliska egenskaper) förenklar återbruksprocessen i framtiden.

Mer om SBI och Arkitekturgalan

Stålbyggnadsinstitutet, SBI, har på tidigare arkitekturgalan arrangerat en 72-timmars tävling. Senast var det inför Arkitekturgalan 2020 med tävlingen ”Steel Race Reuse 2020”. Det vinnande bidraget tillverkades och uppfördes och fungerade som en mötesplats vid Stockholms Konserthus vid Hötorget. Syftet med tävlingen var att uppmärksamma arkitekterna på stålets roll och möjligheter i det cirkulära byggandet samt att bidra till en estetisk upplevelse under Arkitekturgalan. Under pandemin och dess efterverkningar pausades tävlingen.