2022 – plus minus tjugo år

2022 är ett jubileumsår för Sveriges Arkitekter – förbundet fyller 20 år!

Sveriges Arkitekter startades 2002 när dåvarande Arkitektförbundet, SAR, SIR, LAR och FPR beslutade om att starta en ny gemensam organisation. Mycket har hänt under dessa 20 år – en kartläggning över viktiga beslut och frågor där förbundet påverkat kommer att publiceras här inom kort.

Här hittar du även frågor som rör förbundet framåt, och hur organisationen kan utvecklas.

I höst hålls stämman – motioner är ett bra sätt att påverka arbetet i demokratiorganisationen, men har du idéer i mindre format kan du skicka in dina tankar om organisationens nästa 20 år till kansliet via förslagslådan som du hittar här. Vi samlar in dem löpande inför fortsatt utvecklingsarbete.

Skicka in dina tankar