Lesley Lokko

Professor. BSc(Arch), MArch, Mphil, PhD

Lesley Lokko är arkitekt och akademiker, med rötter i Ghana och Skottland, två länder i två världsdelar där hon idag är baserad.

2020 grundade hon African Futures Institute i Accra, Ghana, som en forskarskola och plattform för arkitektur och samhällsfrågor.

Lesley Lokko har under hela sitt yrkesliv undervisat i arkitektur och även varit dekanus och ledande figur för ett antal arkitekturutbildningar, bland annat i England, USA, Australien och Afrika. Hon är även redaktör för flera akademiska tidskrifter med fokus på samhällsutmaningar och har även skrivit ett antal skönlitterära böcker.

De senaste trettio åren har hennes arbete inom både arkitektur och litteratur fokuserat på samband mellan “race”, culture and space, vilket gett henne ett antal pris och utmärkelser för hennes insatser för att utveckla fältet för arkitektur.

I December 2021 blev Lesley Lokko utsedd som curator för Venedigbiennalen 2023 – en av världens största utställningar och mötesplatser för arkitektur och samhällsutveckling.

Arkitekturgalan kommer Lesley Lokko att relatera till det övergripande temat ”Förändring” och arkitektens och arkitekturens roll i pågående omställning utifrån ett speciellt fokus på utbildning och forskning. Hur utmanar vi de värden som vi fram till nu sett som bestående fundament för hela vår kår? Vilka är våra ”heliga kor” och hur kan vi undersöka hur de behöver förändras och utvecklas för att möta samhällets många akuta utmaningar, idag?