Vinnare av Planpriset 2018
Vinnare 2018
Vinnare Planpriset 2018

Vinnare Planpriset 2018

Arkitekturprogrammet för Linköpings innerstad vann 2018 års Planpris.

Juryns motivering

“Med en väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet ger vinnaren en inspirerande och trovärdig implementering av den nationella arkitekturpolitiken. Viktiga utgångspunkter är den arkitektoniska idén, det rumsliga sammanhanget och en genomtänkt strategi för ett bra resultat. Det innovativa planarbete som kommunen har genomfört motiverar mottagandet av Sveriges Arkitekters planpris 2018.”