Vinnare av Landmärket 2004
Vinnare 2004
Vinnare Landmärket 2004

Stortorget i Kalmar – vinnare Landmärket 2004

Stortorget i Kalmar vann Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur – Landmärket 2004.

Juryns motivering

Priset tilldelas Caruso St John Architects genom Adam Caruso och konstnären Eva Löfdahl för en känslig upprustning och förnyelse av Stortorget i Kalmar. Platsen har med utomordentliga kvaliteter och utan stora åthävor tagits tillvara och utvecklats. Istället för att addera nya funktioner och objekt har man framhävt rummets, och framför allt markytans, sammanhållande styrka.

Projektet har genomförts föredömligt av Kalmar kommun och Statens konstråd som tillsammans förmått kombinera arkitektonisk upprustning med konstnärlig förnyelse. En rad små förändringar har skapat en stark offentlig plats: torgets relation till gatunätet omkring har förtydligats, markbeläggningen har fått behålla sin informella och sammansatta karaktär, det nya konstnärliga inslaget samspelar känsligt med arkitekturens rumslighet, gamla ytskikt har bevarats, lagats och kompletterats. Skala, struktur och detaljering har behandlats med förebildlig skärpa, nytt och gammalt är integrerat på ett självklart sätt.

Det arkitektoniska och konstnärliga konceptet, ett detaljrikt arkitekturprogram, skicklig projektering och beslutsamhet i genomförandet har säkrat en alltigenom hög kvalitet. En plats med 400-årig tradition, med Tessins domkyrka som dominerande inslag, har på nytt blivit en dynamisk del av Kalmars stadskärna.