Vinnare av Landmärket 2011
Vinnare 2011
Vinnare Landmärket 2011

Stortorget i Gävle – vinnare landmärket 2011

Stortorget i Gävle vann Landmärket 2011.

Juryns motivering

Omdaningen av Stortorget i Gävle har gjorts med ett stort grepp passande för den stora uppgiften, vilket har gett gävleborna ett centralt stadsrum med stark egen identitet. Det förnyade torget präglas av både aktualitet och hållbarhet vilket gäller såväl den arkitektoniska idén som kvaliteten i utförandet.

Torgets nya gestalt utgår från en övergripande ordning. En tvärrandig väv, eller damast som arkitekterna kallat den, av olika granithällar är det nya golv som torgets liv utspelar sig på. Mönsterbildningen är stram och repetitiv men blir aldrig stel eller enformig. På ett självklart sätt inordnas torgets funktioner för handel, lek, vila och möten som egna rum inom den större helheten. Kvarvarande element som Erik Höglunds pyloner och en oformlig restaurangbyggnad snarast stärker ordningen genom att ha sina gamla lägen kvar – i kontrast till det nya.

Den stora ordningens klarhet återfinns också i delarnas raffinemang. Den öppna ytan är befriande tom men rik i innehåll genom detaljernas elegans. Mönsterindelningens rostande fogar och rännor av stål, trägaller och ett konstnärligt tillägg med en dragkedja (i väven) ger torget det högkvalitativa uttryck en offentlig plats ska ha. Främst bland detaljerna står möbleringen, den växer ur markmönstrets geometri och bildar en vågrörelse av olika sittmöjligheter – från vilka man kan blicka över händelser på torgets mitt.