Vinnare av Landmärket 2005
Vinnare 2005
Vinnare Landmärket 2005

Östra Ågatan i Uppsala vinnare Landmärket 2005

Östra Ågatan i Uppsala vann Landmärket 2005.

Juryns motivering

Landmärket-priset år 2005 går till Östra Ågatan i Uppsala, där Mattias Nordström med lågmälda uttrycksmedel och inom ett begränsat område uppnår stora effekter för Uppsalas stadsliv och stadsmiljö.

Omgestaltningen av Östra Ågatan återger stadsinvånarna kontakten med Fyrisån på ett utrymme där fotgängare tidigare fått underordna sig övrig trafik. Skickligt skiljs nu gata och promenadstråk genom en långsträckt mur utmed ån, som kantas av ett stadsrum i två nivåer där såväl bilisten som cyklisten och fotgängaren får plats.

Potentialen i det långsträckta, smala utrymmet mellan vattnet och gatan tillvaratas till fullo. Vattnet som rumsskapande element tydliggörs genom den med ån parallella muren, som med sin fina detaljering både samlar och gestaltar också för flanören nödvändiga funktioner.

Denna landskapsarkitektur trotsar i sitt uttryck det samtida och talar ett klassiskt, tidlöst språk som står sig synnerligen väl också utan konstnärliga tillägg. Tilltalet må vara lågmält, men är genom exklusiva material och högklassigt utförande inte undfallande. Helheten är ett i bästa bemärkelse öppet socialt rum med plats för alla, där människor kan välja att förbli privata eller tillvarata de möjligheter till oväntade möten platsen erbjuder men inte heller påtvingar någon.