Vinnare av Landmärket 2015
Vinnare 2015
Vinnare Landmärket 2015

Hörsalsparken – vinnare Landmärket 2015

Hörsalsparken i Norrköping vann arkitekturpriset Landmärket 2015.

Juryns motivering

Med nya Hörsalsparken har en av stadens centrala platser åter integrerats i stadsväven. Projektet spänner mellan stadsbyggnad, konst och biologisk mångfald. Besökarna rör sig i nya mönster efter att två byggnader rivits och en trappa har anlagts. Trappan är både en del av det nya stråket och en plats för vistelse. Materialhanteringen är pedagogisk, vågad och utförd med stor precision. Vatten skapar en ljudkuliss mot trafikbullret, och landskapsarkitekten har på ett effektfullt sätt lyft fram platsens historia genom att synliggöra kyrkogårdsmuren. Gångrörelser leds varsamt diagonalt över platsen genom rader av perenner som på ett intrikat vis smälter samman till blommande fält. Här finns även hotell för insekter som kan pollinera blommorna.

Fler nominerade till Landmärket

Visa alla vinnare och nominerade
Park med intim karaktär kan prisas
Landmärket

Park med intim karaktär kan prisas

Ramböll Landskap och Plan.
Rådhusparken i Umeå var en av fyra nominerade till Landmärket 2015.
Fristadstorg kan prisas
Landmärket

Fristadstorg kan prisas

Eskilstuna kommun
Fristadstorget i Eskilstuna var en av fyra nominerade till Landmärket 2015.