Vinnare av Kritikerpriset 2014
Vinnare 2014
Vinnare Kritikerpriset 2014

Forskare och universitetslektor vinner kritikerpris

Catharina Thörn vann Kritikerpriset 2014. Foto: Jonas Eriksson.

Sveriges Arkitekter gratulerar Catharina Thörn, vinnare av Kritikerpriset 2014.

Catharina Thörn är fil dr i sociologi, forskare och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Hon har skrivit ett flertal artiklar för fack- och branschpress om bland annat hemlöshet, medborgarinflytande, stadsutveckling och gentrifiering. Sommaren 2014 gav Thörn, tillsammans med Helena Holgersson, ut antologin Gentrifiering. 2015 publicerar hon tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting boken Stad till salu. Makten i stadskärnan och det offentliga rummet.

Juryns motivering

Sveriges Arkitekters Kritikerprisjury vill med årets pris peka på forskningens betydelse för att utveckla samhällsbyggandet.

Till kritikerns uppgifter hör att resa tvivlet och föra in ett annat perspektiv, även när det är obekvämt. Vinnaren är verksam som forskare och har som debattör lyckats förmedla sitt arbete utanför den akademiska världen. Som engagerad boendeaktivist är hen också aktiv i folkbildningen för att göra fler delaktiga i sin närmiljö.

Att bryta segregationen mellan grupper i staden är en av de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Vinnaren för in gentrifiering som begrepp i den allmänna debatten och visar hur retorik och stadsbyggnad kan bidra till en förstärkt socioekonomisk segregation.

Kritikerpriset 2014 tilldelas forskaren, debattören och aktivisten Catharina Thörn för hennes insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Kritikerprisets jury 2014

  • Arkitekt SAR/MSA Charlie Gullström
  • Arkitekt MSA och journalist Malin Zimm
  • Arkitekt SAR/MSA Ola Broms Wessel
  • Arkitekt och skribent Erik Berg
  • Arkitekt MSA och professor Lars-Henrik Ståhl