Vinnare av Kritikerpriset 2016
Vinnare 2016
Vinnare Kritikerpriset 2016

Författarna Cecilia Björk och Laila Reppen vinner Kritikerpris

Arkitekterna SAR/MSA och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen vinner Kritikerpriset 2016.

Arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen mottar Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2016. Priset går till den som gjort den bästa insatsen för att stärka ett initierat samtal om arkitektur och samhällsplanering. Juryn belönar författarduon för deras mångåriga arbete med att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

Juryns motivering

I en tid då skenande fastighetspriser och skriande bostadsbrist dominerar diskussionen är det viktigt att samtiden kan spegla sig i tidigare tiders tankar och praktiker. Det är mer angeläget än någonsin att ha ett kulturhistoriskt perspektiv som kan peka på långsiktigt hållbar arkitektur.

Kritikerpriset 2016 tilldelas arkitekterna och författarna Cecilia Björk och Laila Reppen för deras mångåriga arbete för att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen. Detta arbete,­ en arkitekturpedagogisk gärning, har resulterat i en rad kunskapsmättade böcker. Genom sin samlade utgivning av Så byggdes husen (1983), Så byggdes staden (2000), Så byggdes villan (2009) och nu i år Tidstypiskt Arkitekturdetaljer i flerbostadshus 1880­1980 har de skapat ett värdefullt referensverk för så väl arkitekter som fastighetsägare. Det är också inspirerande läsning för en allmänhet som vill lära sig mer om den byggda miljön.

Genom ett brett och inkluderande tonfall, liksom tilltalande grafisk form, har böckerna värdefulla folkbildande kvaliteteter. De utgör en rik kunskapsbas för en allmänhet som genom en djupare förståelse för arkitekturen i sin omgivning kan få redskap för att aktivt ta del i beslutsprocesser och diskussioner om bevarande och hållbar utveckling.

Kritikerprisets jury 2016

  • Ola Broms Wessel, arkitekt SAR/MSA
  • Kerstin Elias, arkitekt A MSA
  • Elisabet Andersson, journalist
  • Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA
  • Sara Meidell, journalist
  • Sekreterare: Elisabet Näslund