Vinnare av Kritikerpriset 2020
Vinnare 2020
Vinnare Kritikerpriset 2020

Engagerade arkitekturforskare vinnare av Kritikerpris

Kritikerpriset vanns av Carina Listerborn och Irene Molina. Årets vinnare är två engagerade arkitekturforskare­­­, verksamma sedan länge, men som under 2020 skärpt sin kritik av den rådande stadsutvecklingen och bostadssituationen i Sverige.

Priset delades ut på Arkitekturgalan den 25 mars 2021.

Juryns motivering

Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad vid institutionen för urbana studier vid Malmö universitet och Irene Molina, professor i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Årets vinnare är två engagerade arkitekturforskare­­­, verksamma sedan länge, men som under 2020 skärpt sin kritik av den rådande stadsutvecklingen och bostadssituationen i Sverige.

Pandemin har haft en genomgripande påverkan på allas våra liv och sätter skarpt fokus på vilka ödesdigra konsekvenser bostadsojämlikheten skapar. Med detta som bakgrund riktar årets Kritikerpristagare uppmärksamheten mot särskilt utsatta grupper i samhället och lyfter fram det motstånd som finns mot den rådande samhällsutvecklingen.

Kunnigt blottlägger de Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad och visar på utanförskapet och segregationen som kommit i dess kölvatten. På punkt efter punkt friläggs de ideologiska beslut som lett fram till dagens bostadspolitiska situation.

Pristagarna bedriver sitt arbete i gränssnittet mellan forskare och aktivist och arbetar nära gräsrotsrörelser som kämpar för en mer jämlik stadsutveckling och bostadsmarknad. De arbetar tvärdisciplinärt, såväl nationellt som internationellt.

Forskarna synliggör erfarenheter om boendets vardag i ett nyliberalt och allt mer avreglerat Sverige. Erfarenheter som ofta upplevs som enskilda, men som samlas till en gemensam berättelse om samtiden. Årets pristagare lyfter fram röster som är nödvändiga att lyssna på och som utgör ett legitimt underlag för en fortsatt bostadspolitik.