Vinnare av Kritikerpriset 2019
Vinnare 2019
Vinnare Kritikerpriset 2019

Dokumentärfilmen Push skapare vinner pris

Kritikerprisvinnare 2019. Foto: Janice D’Avila och Gerhard Jörén

Årets vinnare, Fredrik Gertten och Leilani Farha för dokumentärfilmen Push, har på ett konkret och angeläget sätt lyft en av vår tids mest brännande frågor, den om bostaden som rättighet.

Vi lever i en tid då den globala finansekonomins aktörer allt mer styr både hur våra städer utformas och vem som kan bo i dem. Pristagarna visar hur dessa aktörers makt och inflytande har ökat, utan att vi insett allvaret. Människor drivs från hem och bostadsbristen ökar, samtidigt som nya områden byggs och renoveras för en allt mindre skara människor. Hemlösheten ökar samtidigt som hela kvarter kan stå obebodda, reducerade till investeringar. Bostadsbristens utmaningar genomsyrar hela samhället.

Genom film och samtal som medium visar årets vinnare på ett pedagogiskt sätt hur den globala fastighetsmarknadens dysfunktionella och destruktiva utveckling påverkar staden och dess invånare. Med återhållen vrede blottlägger de finansmarknadens och riskkapitalbolagens cyniska spel och dess förödande konsekvenser.

Med engagemang och oräddhet har de givit sig i kast med att synliggöra en av samtidens viktigaste och mest komplexa frågor, och samtidigt fått oss att förstå att denna ohållbara utveckling både bör och kan bekämpas. Ett hem är mer än en kapitaltillgång, och vi har alla både ett personligt och kollektivt ansvar för – och roll att spela i – att denna insikt omvandlas till handling. Årets pristagare sprider också hopp genom att visa att en enda person genom sitt stora engagemang och oförtröttliga arbete faktiskt kan göra skillnad.