Vinnare av Kasper Salin-priset 1981
Vinnare 1981
Vinnare Kasper Salin-priset 1981

Museum vann arkitekturpris

Etnografiska museet i Stockholm, vinnare av Kasper Salin-priset 1981.

Juryns motivering

Den nya byggnaden har givits en rik yttre form som lockar och väcker besökarens nyfikenhet. Dess exteriör beror av äldre och yngre svensk tradition, men ger också associationer till avlägs­na kulturer. I de vackraste partierna lyfter detta till mångty­dig poesi. Byggnaden framstår utan att avkall gjorts på dess ändamålsenlighet som ett viktigt uttalande i debatten om arki­tekturen i dag.