Vinnare av Kasper Salin-priset 1984
Vinnare 1984
Vinnare Kasper Salin-priset 1984

Teaterbyggnad tog hem arkitekturpris

Gävle teater, vinnare av Kasper Salin-priset 1984.

Juryns motivering

Genomförandet av Gävle teaters om- och tillbyggnad innebär en anmärkningsvärt ambitiös och kvalitetsmedveten satsning. Såväl stadsmiljö som kulturliv har härigenom fått ett utomordentligt värdefullt tillskott.

Med insiktsfull pietet och beundransvärt engagemang har arkitekt och byggherre genomfört en upprustning av den befintliga bygg­naden från 1878 till en fungerande teater, i vilken dagens publik kan få uppleva den förväntan och festivitas, som hör till ett teaterbesök.

Tillbyggnaden har genom ett formspråk som omisskännligt för den till vår tid, fått en egen identitet, som dock icke rubbar den gamla teaterbyggnadens självklara rätt att dominera i stadsbild­en. Trots tillbyggnadens ytterst kompakta form rymmer den vackra, spännande och välfungerande arbetslokaler. Detaljering och färg­sättning är skickligt och egensinnigt utförd, hela tiden i sam­stämmighet och släktskap med 1800-tals teatern.

Tillsammans bildar om- och tillbyggnaden ett byggnadskomplex av högsta arkitektoniska klass.