Nominerad Kasper Salin-priset 2015

Spektakulär bastu kan prisas för sin arkitektur

Bastun i Frihamnen i Göteborg var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2015

Juryns motivering

Projektet är en bastu för ett tjugotal personer men också ett steg i en process för att ta en plats i besittning, befolka den och förädla den försiktigt. Bastun byggdes till största del av lokalt återvunnet material och med hjälp av frivilliga deltagare. Byggnaden är både spektakulär och opretentiös. Gratis och tillgängligt för alla, erbjuds ett gemensamt rum i staden som är avskilt och intimt. Bastun förhåller sig till staden samtidigt som den sluter sig i det lilla rummet och blir ett hölje för människan. Utblickarna från lavarna har alltid kontakt med det vidsträckta vattenlandskapet. Upplevelsen förstärks av kontrasten mellan insida och utsida – fasadens hårda metall ställs mot interiörens flikiga träspån som förändras med värme och vatten. Projektet är enkelt och tillfälligt i uttryck men tydligt formgivet. Materialhanteringen är medveten och precis från helhet till detalj.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Nya Arkitekturskolan kan prisas
Kasper Salin-priset

Nya Arkitekturskolan kan prisas

Tham & Videgård Arkitekter
Nya Arkitekturskolan på KTH Campus i Stockholm var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2015.
Publik mötesplats kan vinna framstående pris
Kasper Salin-priset

Publik mötesplats kan vinna framstående pris

Schmidt Hammer Lassen Architects
Malmö Live var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2015.