Nominerad Kasper Salin-priset 2011

Skogssauna nomineras till prestigefyllt pris

Skogssauna Tomtebo i Gävle var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2011.

Juryns motivering

I anslutning till en äldre sommarvilla har representativa lokaler för bad funnit en både nytänkande och självklar placering. Med stöd i antikvarisk expertis och timmerbyggnadstraditioner har våningshöga limträskivor placerats som lameller på en axel längs siktlinjen för ett tidigare skyttevärn. Ömsom bildar lamellerna rum och ömsom lämnas utblickar mot granskogen, vilket ger ett skirt ljusflöde i byggnaden. Utåt smälter de tjärade och ohyvlade lamellerna in i miljön och underordnar sig villan.

Fler nominerade till Kasper Salin-priset

Visa alla vinnare och nominerade
Studio kan prisas för sin arkitektur
Kasper Salin-priset

Studio kan prisas för sin arkitektur

AQ Arkitekter
Skogssauna Tomtebo i Gävle var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2011.
Kursgård nomineras till pris för sin arkitektur
Kasper Salin-priset

Kursgård nomineras till pris för sin arkitektur

Landström Arkitekter AB
Kursgård på Ekskäret i Österåker var en av fyra nominerade till Kasper Salin-priset 2011.