Vinnare av Kasper Salin-priset 2000
Vinnare 2000
Vinnare Kasper Salin-priset 2000

Kvarteret Slottet i Helsingborg, vinnare Kasper Salin-priset 2000

Kvarteret Slottet i Helsingborg, vinnare av Kasper Salin-priset 2000.

Juryns motivering:

Kvarteret Slottet i Helsingborg nominerades för den förnyande gestaltningen av ett befriande öppet kvartersrum med omsorgsfullt formade ljusa lägenheter. De lätta byggnadsvolymerna infogas naturligt i sitt sammanhang, vilket förstärks av den välgjorda markbehandlingen. Det goda utförandet i hela skalan från helhet till detaljer, från det gemen­samma till det privata, inom rimliga ekonomiska ramar, inger hopp om att bostaden åter blir en av de mest angelägna arkitektuppgifterna.