Vinnare av Kasper Salin-priset 1999
Vinnare 1999
Vinnare Kasper Salin-priset 1999

Konsthall Millesgården, vinnare Kasper Salin-priset 1999

Konsthall Millesgården, Lidingö, vinnare av Kasper Salin-priset 1999.

Juryns motivering

Juryn nominerade Millesgårdens nya konsthall för dess förmåga att på en gång både anpassa sig till och accentuera den ursprungliga anläggningens unika egenska­per. Den enkla planen ges rumslig komplexitet genom nivåer, ramper, trappor och utblickar. Det balanserade ljusflödet ger museirummet dess vik­tigaste egenskap; ett dagsljus med rika valörer och en stor upplevelserikedom.