Vinnare av Kasper Salin-priset 1989
Vinnare 1989
Vinnare Kasper Salin-priset 1989

Kapellkrematorie blev årets byggnad

Kapellkrematoriet vid Lilla Aska i Linköping, vinnare av Kasper Salin-priset år 1989.

Juryns motivering

Kapellkrematoriet har utformats som en anläggning där tre kapell, väntrum och gårdar bildar en helhet med stor arkitektonisk rikedom. Belägen på en höjd samspelar byggnaden med det omgivande landskapet. Exteriören uttrycker med sina kraftfulla tegelmurar både monumentalitet och högtidlighet.

Interiören har en lugn, ljus och lågmäld karaktär. Särskilt vacker är här den sekvens av rum längs vilken besökaren leds på sin väg till kapellen. Material och konstruk­tioner inrymmer äldre hantverksmässig byggteknik, vilket också bidrar till att skapa en värdig ram kring begravningsakten.