Vinnare av Kasper Salin-priset 1993
Vinnare 1993
Vinnare Kasper Salin-priset 1993

Forskningsanläggning prisat för sin arkitektur

Astra Hässle forskningsanläggning i Mölndal, vinnare av Kasper Salin-priset 1993.

Juryns motivering

De första etapperna i en långsiktig utbyggnad står färdiga. I ett äldre fabriksområde har man tagit fasta på möjligheten att skapa en under alla utvecklingsfaser välfungerande anläggning genom en långtgående förtätning – gamla och nya byggnader griper som fingrar in i varandra. Ett nytt generöst kommunikationsstråk i flera plan skapar korta effektiva samband mellan olika forskningsenheter, laboratorier, kontor och personalmatsal. Helhets­uppläggningen visar ett ovanligt sätt att dramatiskt öka kvaliteten i ett tidigare habilt område.

Laboratoriebyggnaderna är korta, tjocka och knubbiga. Detta intryck förstärks av de markerade skorstenarna centralt på varje huskropps tak. Dock ger de starkt uppglasade fasaderna, den raffinerade plåtanvändningen, de flygplansvingeliknande solavskärmningarna och de böjda taken byggnaderna en förvånande spänst och lätthet och en alldeles egen, smått anarkistisk gestalt.

Den nya arbetsmiljön är rationell och med sitt flödande dagsljus av hög klass. En för laboratorier originell ventilationslösning ger stora öppna arbetsytor och möjligheter att snabbt möta förändrade verksamhetskrav. Materialbehandlingen är ofta välgörande enkel i arbets­lokaler för att bli mer sofistikerad och uttrycksfull i gemensamma rum.

Astra Hässle visar att modern industrimiljö kan bli karaktärsfull arkitektur präglad av högteknologisk precision och personligt konstnärsskap.