Vinnare av Kasper Salin-priset 1988
Vinnare 1988
Vinnare Kasper Salin-priset 1988

Country Club tog hem betydelsefullt pris

Öijareds Executive Country Club, vinnare av Kasper Salin-priset 1989.

Juryns motivering

Den högkonjunktur som kännetecknat senare delen av 1980-talet är också avläsbar i arkitekturen. Tydligt framträ­der den genom de allt fler mycket påkostade byggnader som uppförts.

Öijareds Executive Country Club är i flera avseenden ett exempel på denna tendens. Det är en exklusiv anläggning, men den skiljer sig från många av dagens byggnader där stora resurser ofta använts till ytliga effekter. I golf­klubbens hus har de i stället använts till en spirituell arkitektur, som tolkar byggherrens ambitioner att skapa en stimulerande miljö för rekreation i vacker natur.

Den oregelbundna planformen, stenmaterialet och takform­en har välkända förebilder, som dock utvecklats på ett konstnärligt och självständigt sätt. Interiören domine­ras av ett fåtal naturmaterial, där detaljerna utformats med en omsorg som vittnar om stor kunskap om byggande.

Detta gäller såväl serien av stora sällskapsrum med olika golvnivåer som de utsökt behandlade mindre rummen anslutning till bassängen. Allt detta samlar sig till en ovanligt rik arkitektonisk helhet.