Vinnare av Kasper Salin-priset 1992
Vinnare 1992
Vinnare Kasper Salin-priset 1992

Bostadsområde vann arkitekturpris

Kvarteret Nielsen, Hestra parkstad i Borås, vinnare av Kasper Salin-priset 1992.

Juryns motivering

I mängden av triviala, för att inte säga närmast nedslående insatser, som präglat svenskt bostadsbyggande under senare år, utgör kvarteret Nielsen i Hestra-området utanför Borås ett viktigt undantag.

Här framtonar en både enkel och kraftfull arkitektur, konsekvent genomförd i såväl byggnadernas gruppering som i deras konstruktion och detaljutformning. Kvarterets skilda byggnader grupperas radiellt kring en höjd i det forna agrara landskapet. Den nära kontakten mellan byggnad och natur är sinnrikt utformad genom byggnadernas småskaliga och intima karaktär. Under stora takytor, välgörande fria från senare års tillkrånglade lösningar, samlas en serie lägenheter från en till tre våningar. De är utformade med en stark känsla för individuella variationer, var och en med nära markkontakt. Byggnadernas material redovisar i färgskala och detaljlösningar ett konsekvent ställningtagande med stor arki­tektonisk verkan.