Arkitekturfrukost: Kommunerna och arkitekturen - Sveriges Arkitekter

Boverket har fått ett nytt uppdrag att utreda kommunernas arkitekturarbete som ett viktigt underlag i regeringens kommande arkitekturpolitik. Hur arbetar kommunerna med arkitekturen idag? Hur viktig är kommunen för att få till en bättre arkitektur? Hur kan en ny nationell arkitekturpolitik påverka kommunens roll som beställare och vad får det för konsekvenser för dig som arbetar offentligt och privat?

Det diskuterade den ansvarige utredaren på Boverket Olov Schultz, Emina Kovacic, stadsarkitekt i Karlshamn och ledamot i Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur samt Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala, som också berättade om Uppsalas nya arkitekturpolicy.

Arkitekturfrukosten ägde rum den 22 mars kl 8.00–8.45 på Sveriges Arkitekters kansli, Storgatan 41, Stockholm.

Arkitekturfrukost: Kommunerna och arkitekturen from Sveriges Arkitekter on Vimeo.